Agnes Smidts Portrætverden
Selvportræt af Agnes Smidt
Malerinden Agnes Smidt

Med tak til de mange, der stillede deres Agnes Smidt-billeder til rådighed i forbindelse med udstillingen i Sønderjyllands Kunstmuseum oktober 1974 i anledning a f 100-året for A. S.'s fødsel, udsendes nærværende særtryk a f Nordslesvigske Museer 2. Fru Martha Hansen, Tønder, har i særlig grad været medvirkende til, at det lille skrift kan udgives.

Tønder, den 7. marts 1975.

Sig. Schoubye